Generelle betingelser | Grupper

Disse avtalevilkårene gjelder som kontrakt på gruppebestillinger ved Rømskog Spa & Resort

1. Bestilling
Antall deltakere, pris, innkvartering, servering og øvrige varer og tjenester som skal leveres avbedriften, fremgår av bekreftelsen.

2. Gyldighet
De avtalte priser er gyldig for begge parter. Rømskog spa & Resort forbeholder seg imidlertidretten til å justere prisene som følge av endrede kostnader ved økte skatter og avgifter, eller andreforhold utenfor RSR kontroll.

3. Avbestilling av overnattingsenheter og andre varer og tjenester
Avbestilling av individuelle bestillinger må skje senest 72 timer før ankomst.Alle avbestillinger og endringer av bestillingen skal gjøres skriftlig. Følgende avbestillingsfrister gjelder:

a) For bestilling av inntil 10 rom
Inntil 30 dager før ankomst: Hele arrangementet kan kanselleres vederlagsfrittInntil 15-29 dager før ankomst: 50 % kan kanselleres vederlagsfrittInntil 0-14 dager før ankomst: arrangør belastes med 100% av avtalt pris for hele oppholdet.

b) For bestilling av 11 - 44 rom
Inntil 90 dager før ankomst: Hele arrangementet kan kanselleres vederlagsfritt.Inntil 30-89 dager før ankomst: 20% kan kanselleres vederlagsfrittInntil 15-29 dager før ankomst: 50% kan kanselleres vederlagsfritt.Inntil 0-14 dager før ankomst: arrangør belastes med 100% av avtalt pris for hele oppholdet.

4. Betaling/Forskudd/delbetaling
Kreditt må avtales på forhånd. For våre kredittkunder skal fakturaen betales senest 14 dager etter atden er mottatt. Ved for sen betaling påløper renter i h.t morarentelovens § 3, p.t 12.25% p.a.

Det blir opprettet en egen regning for hver enkelt deltager for ytelser som ikke er inkludert ipristilbudet. Bestilleren er ansvarlig for alle ikke oppgjorte deltagerregninger.

5. Detaljer i arrangementet
Senest 14 dager før arrangementet skal hotellet ha mottatt fra bestilleren alle detaljer som harbetydning for en vellykket gjennomføring av arrangementet, for eksempel navneliste, program,pauser, teknikk m.m.

8. Disponering av hotellrom
Bestilte rom kan ikke garanteres klare før kl. 15.00 ankomstdagen, og kan disponeres fram til kl12.00 avreisedagen. Arrangør blir belastet for et ekstra døgn hvis fristene ikke overholdes.

9. Spesielle forhold
Plassering av gaver, bruk av spesielt utstyr, oppsetting av dekorasjoner og plakater, heising avflagg/vimpler, skilting osv. må avtales og godkjennes på forhånd. Loven tillater ikke nytelse avmedbrakt mat og drikke i hotellets lokaler.

10. Force majeure
Hendelser utenfor RSR kontroll - for eksempel streik, lockout, brann, manglende leveranser etc. –gir bedriften rett til å heve avtalen uten erstatningsansvar.

11. Ansvar for skade
Bestiller står ansvarlig for skade som påføres bedriften som følge av uaktsom eller forsettligopptreden av selskapets deltagere.

12. Klager
For at eventuelle klager skal bli tatt i betraktning, må de fremsettes så snart det ble anledning tildet, og senest innen avreise.

13. Verneting
Alle tvister som måtte oppstå mellom partene i denne avtalen eller på annet grunnlag, eller mellomgjester og bedriften, skal behandles etter norsk rett. Dersom ikke tvisten løses i minnelighet, skalbedriftens eiendoms verneting gjelde.

Last ned generelle betingelser for grupper (pdf)